Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådet i Græsted Kirke

Menighedsrådets opgave, er at skabe gode rammer for det kirkelige liv i Græsted sogn. Græsted Sogns menighedsråd er valgt ved fredsvalg for perioden 2020-2024.

Menighedsrådets medlemmer

Rådet består af 8 valgte medlemmer. Herudover deltager kirkens to præster, kirkeværge, sekretær og en repræsentant for medarbejderne.

Menighedsrådet består af:

Britta Jensen, formand

Britta Jensen, formand, repræsenterer IM 

Maria Myhre Bech, næstformand

 

Peter Skov Thomsen, kontaktperson

Peter Skov Thomsen, kontaktperson, repræsenterer IM

Niels Hørlück, kasserer

 

Niels Lottrup, repræsenterer KFUM-spejderne

Niels Lottrup, repræsenterer KFUM-spejderne

Hanne Rasmussen

Niels Wibe

Edwin Chammon

 

Suppleanter:

Inger Hørup Sloth

Bente Forsingdal

Margaret Aagaard Nielsen

 

Philip Due Pedersen, kirkeværge

 

Menighedsrådet har ansvaret for kirkens økonomi og bygninger 

Rådet skal lægge budget, der indeholder lønudgifter for ansatte ved kirken, aktiviteter, administration og anlæg. Rådet skal sørge for, at kirken og de tilhørende bygninger er i god stand. Til varetagelsen af denne opgave vælger menighedsrådet en kasserer og en kirkeværge.

Menighedsrådet har ansvar for kirkens medarbejdere

Ved Græsted kirke er der ansat 7 medarbejdere:

Oda Frederiksen, kordegn

Oda Frederiksen, kordegn, kirkesanger, sekretær for menighedsråd

Susanne Clod Pedersen, organist

Berit Sonne Mortensen, kirketjener

Bjarne Olsen (th), Kim Nielsen (tv)

Bjarne Olsen (th), kirkegårdsleder

Kim Nielsen (tv), kirkegårdsmedhjælper 

Carl-Gustav Hardonk Nissen, kirkegårdsmedhjælper

Troels Toft, menighedskoordinator og sognepræst

Troels Toft, menighedskoordinator og sognepræst

Ole Backer Mogensen, sognepræst kbf

Ole Backer Mogensen, sognepræst kbf

 

Menighedsrådet har sammen med præsterne ansvaret for kirkens gudstjenester

Rådet samarbejder med kirkens præster om gudstjenestens forløb, gudstjenestetidspunkter og til dels dens indhold. Rådet skal tage stilling til, hvilke indsamlinger, der skal foretages i kirken.

Menighedsrådet arrangerer aktiviteter og støtter lokale initiativer

Rådet arrangerer jævnlig aktiviteter som voksenundervisning, foredrag, koncerter, udflugter, studiegrupper mm. Flere af aktiviteterne sker i et samarbejde mellem flere af byens kirkelige organisationer. Alle aktiviteter er åbne for alle interesserede. Rådet har mulighed for økonomisk at støtte lokale aktiviteter, som kan fremme kirkens mission.

Menighedsrådet afholder offentlige menighedsrådsmøder

Der afholdes menighedsrådsmøder en gang om måneden (se i denne hjemmesides kalender) Menighedsrådsmøderne er åbne for alle interesserede og indledes med spørgetid. Her kan alle fremmødte stille spørgsmål til rådes arbejde.